לוח זמני היום
בחר מיקום או הכנס קורדינטות משלך: (מצווה גדולה להיות בשמחה!)
   
         
קו רוחב:   מעלות   דק'   צ  ד קו אורך:   מעלות   דק'   מע  מז
          24 שעות    AM/PM             שעון קיץ
עלות השחר
צו"ת (משיכיר)
הנץ החמה (זריחה)
סוף זמן קריאת שמע (גר"א)
סוף זמן תפילה (גר"א)
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
כניסת שבת
מוצאי שבת
ה גדולה להיות בשמחה
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה הסביבה. אי לכך יש להתחשב בתנאי הסביבה.
לדוג' במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.

טבלת זמנים זו באדיבות האתר מצווה גדולה להיות בשמחה