ראשי > חגי ישראל > פסח > מן המקורות
   
מן המקורות

גאולה

בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים : שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא בהם אחד פרוץ בערוה .

שיר השירים רבה ד, כד

 חסד

התורה מציינת את החסד שהמיילדות עשו את בנות ישראל ואומרת "ותחיין את הילדים", כי הלא היה ביכולתו לצאת ידי שמים וידי המלכות ולפרוש מלהיות עוד מיילדות, ורק מפני שחששו פן ימנה פרעה נשים אחרות כמיילדות ותשמענה לעצת פרעה מיראה, על כן התחסדו עם בנות ישראל ומסרו עצמן לסכנה עבורן ולא עוד אלא שהיו מספקות מים ומזון ליולדות העניות כמו שפירש רש"י שם .

רבי ישראל מאיר הכהן

 יסוד האמונה

פתח האלוה בדברו אל כל עדת בני ישראל: "אנכי יי אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים", ולא אמר: "אני בורא העולם ובוראכם ". וכן פתחתי אני בהשיבי לך, שר הכוזרים, כאשר שאלתני לאמונתי , בהודיעי אותך מה הוא הדבר המחיב אותי והמחיב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עינים , ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עינים .

רבי יהודה הלוי, כוזרי, א', כ"ה

 קול ודיבור

למשה היה הקול. אולם הדיבור, ביטוי קולו, היה כגלות . קולו של משה היה סתום, מאין אפשרות להשמיע את קולו בדיבור ולבטא בגלות את עצמו. בגלל זה שאל משה : "ואיך ישמעני פרעה?" על כן שיתף אליו הקב"ה את אהרן אחיו . תא חזי: כל זמן שכח הדיבור היה בגלות התהלך לו משה עם קול בלי הביטוי הראוי, עד שהם התקרבו להר סיני וניתנה התורה. אז הצטרף הדיבור אל הקול ואז התחיל משה להתבטא. הקול התחיל להשתלם. לאחר שיצא מן הגלות התחבר בהר סיני הקול עם הדיבור כאחד , הבריא משה והגיע לשלמותו .

זוהר

 

 
 

חגי ישראל
פסח
 
אודות החג
d
מן המקורות
d
ספרות ושירה
d
מנהגי החג
d
פינת הילד
d
חזרה לרשימת החגים
d
d
d
d
www.B4U.com Copyright © 2006 Bible.co.il All Rights Reserved הפוך לעמוד הבית הוסף למועדפים